„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

Vezmi svou hůl a hoď ji před faraóna

19. 10. 2011 21:01
Rubrika: Bible | Štítky: židé , Mojžíš , Áron , Exodus , Starý zákon , hůl

Dnes jsem připravil citát z Písma Svatého, kterému pořád dostatečně nerozumím. Je z knihy Exodus, 7. kap., v níž mají Mojžíš a jeho bratr Áron přesvědčit faraóna, aby propustil lid, který Hospodin vyvolil, na cestu do země zaslíbené.


Hlavou mi vrtá jedno ze znamení, jímž se měl Áron před faraónem prokázat. Áronova hůl se před ním měla změnit v draka, což i tehdy muselo evokovat síly zla (to mi potvrdila i poznámka ekumen. překladu z r. 1985, z něhož čerpám, - píší, že podle třetího vydání Kittelovy Biblia Hebraica "je užito názvu pro mýtického netvora představujícího protibožské mocnosti (Iz 27,1  Ž 74,13), přímo satana."). Draky vyvolají také čarodějové, jež přivolá faraón, nicméně jejich hole jsou Áronovou pohlceny.

Ještě předtím (ve 4. kapitole) Bůh učinil jiná znamení pro faraóna, např. se Mojžíšova hůl proměnila v hada a jeho ruka se stala malomocnou, když ji vložil za ňadra. V dalších kapitolách pak Hospodin sesílal na faraóna různé rány (voda se mění v krev, dále žáby, mouchy, kobylky, etc.).

Seslání ničivých ran, končících smrtí prvorozených, rozumím. Faraónovo srdce zůstalo neoblomné, nechtěl vyvolený lid propustit, a tak byl takto stižen. Pokud ale mluvíme o předchozích znameních, ty měly faraónovi dokázat, že Mojžíše s Áronem posílá Bůh. Pořád mi ale nejde do hlavy, proč se hůl musela proměnit právě v draka, právě v hada. Jistě, nepřísluší mi toto posuzovat, ale místo draka bych si představil, co já vím, třeba jednorožce.

Asi působím hloupě, když chci něco takového rozebírat, navíc tak neohrabaně. Já samozřejmě chápu, že to smysl mělo, jen bych jej rád poznal. Pán vyvolal draka možná právě proto, aby mohl pohltit draky faraónových zaklínačů a ukázal tak moc propůjčenou svým prorokům.

Jak jsem psal v úvodu - nerozumím tomu, a tak bych byl velmi rád, kdyby mě někdo nakopl. Je to nejspíše jen má zvídavost, ale takového už mě Pán stvořil ;-).

V kapitole mi přišel také zajímavý fakt oněch čarodějů, kteří z holí draky vyvolali...

Teď již samotný text knihy Exodus, 7. kapitola, verš 8-13:

8Hospodin dále řekl Mojžíšovi a Áronovi: 9„Až k vám farao promluví: ‚Prokažte se nějakým zázrakem,‘ řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl a hoď ji před faraóna,‘ a stane se drakem.“ 10Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraóna a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraóna i před jeho služebníky a ona se stala drakem. 11Farao však také povolal mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. 12Hodili každý svou hůl na zem a ony se staly draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. 13Srdce faraónovo se však zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl.

 

Zobrazeno 666×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz