„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

On dává zemdlenému sílu

29. 11. 2011 1:53
Rubrika: Bible | Štítky: Bible , Starý zákon , IZAJÁŠ

Dnes jsem vybral část 40. kapitoly z knihy Izajášovy. 


 

 

Izajáš, 40. kapitola, verš 25-31:

25„Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý. 26„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? “ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem;  obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. 27Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto : „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ 28Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. 29On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. 30Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. 31Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.


Zobrazeno 467×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz