„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

Nenáviděn bez příčiny

10. 2. 2015 17:13
Rubrika: Bible

Po delší době si ukládám další příspěvek z Písma Svatého. Úryvek z 15. kapitoly Janova evangelia je varováním pro každého. Náš Pán se stal člověkem, hlásal pravdu a dal se poznat židům. Ti snad žili do té doby řádně, podle Božích přikázáni, ale v osudovém okamžiku, kdy se jim dal poznat samotný Mesiáš, jej zavrhli a přestali tak být čistými. To stejné se může stát i nám, neboť i nám se Pán dává poznat, leckdy i stejně zázračně. Pokud jej však nepříjmeme, není pro náš hřích omluvy...


To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.

Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.

(Jan 15,17-27)

Zobrazeno 635×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz