„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

Archiv Březen 2012

7. 3. 2012 13:46
Rubrika: Bible | Štítky: Nový zákon, Bible, víra, apoštol Pavel

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení,…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz