„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

Archiv Červenec 2012

16. 7. 2012 11:55

Svatý Michaeli, Archanděli, opatruj nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou, přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme. A ty, Kníže vojska nebeského, uvrhni Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz