„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

300: Bitva u Móre

28. 10. 2011 22:11

Dnes jsem vybral biblický citát o osvobozující bitvě Izraelitů vedených soudcem Gedeónem proti jejich utlačovatelům z řad Midjánců. Ne snad proto, že popisované události by mohly být mnohem lepším námětem pro zfilmování, než nedávno vydané sci-fi: 300: Bitva u Thermopyl. Na této události mě zaujalo, jak Hospodin vyselektoval armádu Izraelců.


 

Nejprve byli odděleni bojácní Izraelité, ale to nestačilo, a tak Bůh oddělil skoro celou armádu způsobem, který mě velice zaujal, ale to nechť si přečte každý sám.

Neměl bych asi opomenout další zajímavý fakt, totiž proč Hospodin původně dvaatřiceti tisícové vojsko Izraele záměrně oslabil na 300 mužů. Boží zásah tak byl o to zřejmější a nikdo nemohl zpochybnit, že Gedeón zvítězil díky Boží pomoci.

 

Text z knihy Soudců, 7. kapitola, verš 1-9:

1Za časného jitra se Jerubaal, to je Gedeón, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u pramene Charódu. Tábor Midjánců byl od něho na sever, v dolině za návrším Móre. 2I řekl Hospodin Gedeónovi: „Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midjánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal: ‚Vysvobodil jsem se vlastní rukou. 3Nuže, provolej teď k lidu: Kdo se bojí a třese, ať se z Gileádského pohoří vrátí a vzdálí.“ Vrátilo se dvaadvacet tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen deset tisíc. 4Hospodin však Gedeónovi řekl: „Ještě je lidu mnoho. Poruč jim, ať sestoupí k vodě, tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu: Půjde s tebou, ten s tebou půjde. Ale nesmí jít s tebou nikdo, o kom ti řeknu: Ten s tebou nepůjde.“ 5Poručil tedy lidu sestoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeónovi: „Postavíš zvlášť každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes, a každého, kdo si při pití klekne na kolena.“ 6Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem tři sta mužů. Všechen ostatní lid klekal při pití vody na kolena. 7Hospodin řekl Gedeónovi: „Třemi sty muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midjánce do rukou. Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého domova.“ 8Lid si tedy nabral příděl potravy a svoje polnice a Gedeón propustil všechny izraelské muže, každého k jeho stanu; jen těch tři sta si podržel. Tábor Midjánců ležel pod ním v dolině. 9Té noci mu Hospodin poručil: „Ihned sestup do tábora nepřátel , neboť jsem ti je vydal do rukou.

 

Zobrazeno 605×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz