„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

Archiv Říjen 2011

28. 10. 2011 22:11

Dnes jsem vybral biblický citát o osvobozující bitvě Izraelitů vedených soudcem Gedeónem proti jejich utlačovatelům z řad Midjánců. Ne snad proto, že popisované události by mohly být mnohem lepším námětem pro zfilmování, než nedávno vydané sci-fi:…


24. 10. 2011 2:08
Rubrika: Bible | Štítky: První Samuelova, Bible, pokora, vzdor, Saul, Samuel

Citát z První knihy Samuelovy. Hospodin se rozhněval na prvního krále Saula, který jej neuposlechl a v boji proti Amálekovcům nechal naživu jejich krále Agaga a vzal si i kořist, přestože mu Hospodin jasně nařídil, že musí vyhubit Amálekovce a jako…


20. 10. 2011 14:07

Nádherná píseň vlasteneckého katolického písničkáře Tomáše P. P. Hameta.


19. 10. 2011 21:01
Rubrika: Bible | Štítky: židé, Mojžíš, Áron, Exodus, Starý zákon, hůl

Dnes jsem připravil citát z Písma Svatého, kterému pořád dostatečně nerozumím. Je z knihy Exodus, 7. kap., v níž mají Mojžíš a jeho bratr Áron přesvědčit faraóna, aby propustil lid, který Hospodin vyvolil, na cestu do země zaslíbené.


18. 10. 2011 17:08

Musím se přiznat, že s otázkou vyvoleného národa ve starozákonních dobách jsem měl vždy trošinku problém. Všechno se pro mě změnilo po přečtení pentateuchu a knihy Jozue.


18. 10. 2011 16:33
Rubrika: Bible | Štítky: Bible, citáty, Písmo

Založil jsem novou rubriku, do níž budu odedneška vkládat citáty z Písma Svatého, které mě během čtení osloví, zalíbí se mi nebo mě z nějakého důvodu (věroučného i historického) zaujmou.


Mamka mi před týdnem poslala celkem pěknou prezentaci na téma Bible ve světle vědeckých poznatků. Autor se v práci zaměřil především na tři významné příběhy Starého zákona:


Autor blogu Grafická šablona signály.cz