„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

Archiv Květen 2014

19. 5. 2014 0:24

V sobotu 10. května jsme si s Eliškou vzájemně udělili svátost manželství. Obřad se uskutečnil v kostele Narození svatého Jana Křtitele v Bílovicích u Uherského Hradiště.


Neděle 4. května 2014 se stala velkým dnem mého života. Po dlouhých přípravách jsem jako dospělý konečně přijal všechny iniciační svátosti: křest, biřmování a první svaté přijímání. Obřad se uskutečnil v brněnském kostele sv. Michala při mši svaté …


Autor blogu Grafická šablona signály.cz