„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

Archiv Únor 2015

10. 2. 2015 17:13
Rubrika: Bible

Po delší době si ukládám další příspěvek z Písma Svatého. Úryvek z 15. kapitoly Janova evangelia je varováním pro každého. Náš Pán se stal člověkem, hlásal pravdu a dal se poznat židům. Ti snad žili do té doby řádně, podle Božích přikázáni, ale v…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz